Terapia

Osoby i bliscy osób z Zespołem Aspergera

Od lat pracuję z osobami z Zespołem Aspergera oraz z ich bliskimi. Pomagam moim klientom w rozumieniu świata i reguł w nim panujących. Staram się być łącznikiem między światem osób neurotypowych a neuroróżnorodnych, bo choć wszyscy żyjemy na tym samym świecie, to czasem inaczej go postrzegamy, odczuwamy, rozumiemy. Zależy mi na tym, by osoby z Zespołem Aspergera czuły możliwie najmniejszy dyskomfort w funkcjonowaniu oraz żeby ich bliscy okazywali im zrozumienie i wsparcie.

Prowadzę terapię indywidualną z osobami dorosłymi z Zespołem Aspergera i młodzieżą 15+. Także zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców/rodzin/bliskich osób z Zespołem Aspergera.

Notowanie na terapii

Osoby z doświadczeniem traumy

Trauma to zdarzenie lub seria zdarzeń, które przekraczają zdolność jednostki do radzenia sobie, powodując intensywne emocjonalne, fizyczne i psychiczne reakcje. Moim zadaniem, jako psychotraumatologa jest pomóc osobom z doświadczeniem traumy zrozumieć i przetworzyć swoje doświadczenia. Z pomocą różnorodnych technik terapeutycznych, pracujemy z klientami nad sposobami radzenia sobie z symptomami stresu pourazowego, takimi jak lęki, koszmary senne, flashback`i czy unikanie sytuacji przypominających o traumie.
Dzięki pracy terapeutycznej pojawia się zrozumienie, w jaki sposób trauma wpłynęła na ich życie, relacje z innymi i obraz siebie. Wspieram ich w procesie odbudowy poczucia bezpieczeństwa, kontroli i zaufania.

Moja praca z osobami z doświadczeniem traumy jest oparta na szacunku, empatii i zaufaniu. Staram się stworzyć bezpieczne, wspierające środowisko, które pozwala moim klientom otworzyć się na proces terapii. Uważam, że każdy ma w sobie siłę i zdolność do uzdrowienia, moim zadaniem jest pomóc im to odkryć i wykorzystać w procesie terapii.

 

Problemy wychowawcze

Od kilkunastu lat pracuję, jako pedagog szkolny. Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z nastoletnimi dziećmi jest moją codziennością zawodową. Od 2014 roku częścią mojej pracy terapeutycznej w prywatnym gabinecie terapeutyczno – pedagogicznym. Niezwykle ważne jest zrozumieniu indywidualnych wyzwań, z jakimi borykają się rodzice i nastolatki, bo na tej bazie możemy wspólnie tworzyć skuteczne strategie radzenia sobie z nimi. I tu z pomocą przychodzi Stosowana Analiza Zachowania, dzięki której możemy na czynniki pierwsze rozłożyć konkretne sytuacje, znaleźć wzór albo schemat, który aktywuje niewłaściwe zachowania i dokonać zmiany, która będzie zadowalająca dla obu stron.

Pracuję zarówno z rodzicami, jak i młodzieżą, aby pomóc im zrozumieć siebie nawzajem, poprawić komunikację i budować silne, zdrowe relacje. Celem mojej pracy jest nie tylko rozwiązanie konkretnych problemów, ale przede wszystkim wyposażenie rodzin w narzędzia, które pomogą im radzić sobie z przyszłymi wyzwaniami

 

Terapia

Pracuję w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Polega ona na pracy na zasobach klienta. Nie na problemach, tylko na możliwościach, nie na przeszłości tylko na teraźniejszości i z nastawieniem na przyszłość. Nie na spektakularnych zmianach, tylko małymi kroczkami, step by step, klient pokonuje swoje słabości, odkrywa mocne strony, stawia cele, szuka rozwiązań, określa swoje potrzeby, uczy się stawiać granice i dbać o siebie samego. W mojej pracy bardzo ważna jest relacja terapeutyczna, bo oparta na szacunku i zaufaniu jest kluczowym elementem skutecznej terapii. To fundament, na którym budujemy cały proces terapeutyczny. Bez niego, żadne techniki czy narzędzia nie będą w pełni skuteczne. Szacunek w relacji terapeutycznej oznacza przede wszystkim uznawanie unikalności i godności każdego klienta. To zrozumienie, że każda osoba, z którą pracuję, jest ekspertem od swojego własnego życia i doświadczeń. Moja rola, jako terapeuty nie polega na dyktowaniu, co klienci powinni robić, ale na wspieraniu ich w odkrywaniu własnych rozwiązań i możliwości.

Oprócz terapii indywidualnej prowadzę także warsztaty rozwojowe z elementami Treningu Umiejętności Społecznych dla młodzieży i dorosłych (po zebraniu się grupy – max 6 osób w grupie).