KIM JESTEM?

KobietaJestem pedagogiem, terapeutą, analitykiem zachowania, psychotraumatologiem oraz coachem. W swojej pracy łączę wiedzę i doświadczenie z tych różnych dziedzin, aby dostarczyć najbardziej kompleksowe i skuteczne wsparcie dla moich klientów.

Jako pedagog wspieram rodziców, którym zależy na poprawieniu relacji ze swoimi nastolatkami, którzy chcą poznać sposoby radzenia sobie z zachowaniami trudnymi, którzy chcą nauczyć się rozmawiać ze swoimi nastoletnimi dziećmi, którzy chcą zainwestować swój czas w budowanie silnej i stabilnej więzi rodzicielskiej.

Jako terapeuta, staram się pomagać innym w zrozumieniu i radzeniu sobie z emocjonalnymi wyzwaniami, które mogą napotkać na swojej drodze. Używam różnorodnych technik terapeutycznych, między innymi z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), aby pomóc klientom w procesie uzdrawiania i wzrostu.

Jako analityk zachowania (SAZ) pracuję z rodzicami osób z Zespołem Aspergera, choć nie tylko, nad wygaszaniem zachowań trudnych, wzmacnianiem pozytywnym, właściwą komunikacją, a także umiejętnością radzenia sobie z emocjami. Uczymy się obserwować zachowania, bo każde z nich coś poprzedza i po każdym z nich coś następuje. Pracujemy nad rozpoznawaniem i odpowiednim reagowaniem.

Jako psychotraumatolog, specjalizuję się w pracy z osobami, które doświadczyły traumy. Moim celem jest nie tylko pomóc poradzić sobie z traumą, ale także nauczyć, jak odzyskać kontrolę nad swoim życiem i odzyskać poczucie bezpieczeństwa.

Jako coach, wspieram klientów w osiąganiu ich osobistych i zawodowych celów. Coach to rodzaj przewodnika, który pomaga klientom odkrywać własne możliwości, potencjał i talenty, a następnie wykorzystywać je w najbardziej efektywny sposób.

Moim priorytetem jest dobro klienta, pomoc innym w odkrywaniu ich prawdziwego potencjału i wykorzystaniu go w najbardziej satysfakcjonujący sposób.

Ważniejsze kursy:

 • Certyfikowany Coach Kognitywny
 • Szkolenie "101" - Analiza Transakcyjna
 • Studium Integracyjnej Terapii Osób po Traumie cz. I, II i III
 • Kursy TSR (Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach): I Stopień, TSR w obliczu lęku, Edukacja Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Kids` Skills
 • Kurs doskonalący "Praca zespołów interdyscyplinarnych wobec problemów rodzin w sytuacji kryzysowej i przewlekle trudnej"
 • Grupowe warsztaty umiejętności psychologicznych dla psychologów i pedagogów rodzinnych "Diagnoza dziecka krzywdzonego/ wykorzystywanego seksualnie".
 • Kurs doskonalący "Trening Zastępowania Agresji" metodą prof. A. Goldsteina
 • Kurs kwalifikacyjny "Terapia Pedagogiczna"
 • Kurs dla mediatorów

Studia podyplomowe:

 • Psychotraumatologia
  Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska 2022 - 2023
 • Stosowana Analiza Zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania
  Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie 2013 – 2014
 • Psychologiczne Aspekty Pracy z Młodzieżą Trudną i Uzdolnioną
  Wyższa Szkoła Menedżerska 2011 – 2012
 • Doradztwo zawodowe i zarządzanie kompetencjami
  Szkoła Główna Handlowa 2005 – 2006
 • Studia psychologiczno – pedagogiczne w zakresie poradnictwa rodzinno – szkolnego
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2003 - 2004

Mózg i fale

DLACZEGO CHCĘ POMAGAĆ?

Pracując jako pedagog szkolny, miałam wiele okazji do rozmów z młodzieżą. Byłam świadkiem ich wewnętrznej walki, poczucia niezrozumienia, ciężaru problemów, z którymi musieli się mierzyć, oraz często braku akceptacji siebie. Te doświadczenia zainspirowały mnie do poszukiwania nowych metod, które pozwoliłyby mi lepiej im pomóc. W ramach tego procesu kończyłam kolejne studia podyplomowe, które dostarczały mi niezbędnej wiedzy i narzędzi do pracy.

Po ukończeniu studiów z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, która jest elementem psychologii behawioralnej, zrozumiałam, że moją misją jest pomaganie na poziomie terapeutycznym. Z tą właśnie myślą w 2014 roku, otworzyłam swój gabinet, skupiając się początkowo na pracy z osobami z Zespołem Aspergera.

Dla mnie niezmiernie cenne jest otrzymywanie informacji zwrotnej od moich klientów. Słysząc, że czują się zrozumiani i bezpieczni, czuję, że moja praca przynosi realne korzyści. W pewnym momencie zauważyłam, że wiele osób boryka się z trudnościami wynikającymi z traum z dzieciństwa. To zrozumienie skłoniło mnie do podjęcia najtrudniejszych w moim życiu studiów podyplomowych: psychotraumatologii. Ten intensywny i wymagający czas pozwolił mi zyskać jeszcze większy szacunek dla ludzkiego bólu i cierpienia. Jednocześnie dostarczył potężnej dawki wiedzy. Wielu z nas funkcjonuje w określony sposób, pewnych schematach, nie zawsze zdając sobie sprawę z tego, co leży u podłoża naszych lęków, obaw i niepewności. Uważam, że samoświadomość jest kluczem do zrozumienia i akceptacji siebie. Nazwanie, uświadomienie i przepracowanie trudnych doświadczeń może realnie wpłynąć, na jakość naszego życia tu i teraz.
I w tym momencie na horyzoncie pojawił się coaching. Coaching, to jakby podróż do wnętrza siebie z przewodnikiem. To wyprawa ku odkryciu własnych pragnień i oczekiwań, budowanie samoświadomości, rozpoznawanie i zmiana przekonań ograniczających oraz dążenie do szczęścia, które jest naszym nieodłącznym prawem.

Jak się uczyć, to u najlepszych, stąd Instytut Kognitywistyki Bennewicza. Po ukończeniu wymagającego, a zarazem bardzo rozwijającego szkolenia i uzyskaniu certyfikacji zaczęłam pracować także jako coach. To fascynujące, że w relatywnie krótkim czasie, człowiek może dokonać małych, ale znaczących zmian, które wpływają na polepszenie jakości życia. Wiem już, jak niezwykle ważne jest dbanie o siebie i z przyjemnością dzielę się tą wiedzą z moimi klientami.

Obserwowanie tego procesu, bycie świadkiem, jak człowiek osiąga swoje cele, pokonuje słabości i podejmuje wyzwania, napełnia mnie niezwykłą satysfakcją i radością. I to jest moją siłą napędową, towarzyszenie innym w ich rozwoju.