Jak mogę pomóc

  • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach ( TSR )
  • ABA (applied behavior analysis) - Stosowana Analiza Zachowania
  • Interwencje terapeutyczne
  • Trening komunikacji interpersonalnej
  • Psychoedukacja rodziców
  • Trening umiejętności społecznych
  • Terapia behawioralna
  • Mediacje
  • terapia, indywidualna, grupowa, warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży i dorosłych
  • Terapia indywidualna